fira, hotel, café

Nästa AfternoonTea är söndag 24 september
kl. 14.00 – 16.00 därefter söndagar i jämna veckor

Boka på 0413-55 91 63

Pris 195:-