fbpx
    

Historik

Adel, präster borgare och bönder – en skiftande historia

Grunden tilAdelvapenl Åkersbergs säteri lades 1687 då Henning Olsen adlad Ankargrip Skiss
erhöll – för goda krigsmannainsatser under kriget mot Danmark – sätesfrihet på ett hemman i Höörs by. År 1697 övergick säteriet i den Cronackerska släktens ägo. I samband med storskiftet kring 1740 blev gården flyttad från byn invid kyrkan och lagd invid en liten insjö. Angenämt belägen med utsikt över sjö,  skog och åkrar.

Under 1760-talet uppfördes på Åkersberg ”ett Corps deLogi, flankerat av tvenne flygelbyggnader av korswärk, tvenne ladugårdslängor i gråsten med halmtak, tvenne uthus, en tvåvånings magasins-byggnad och qvarn”.

Åkersberg ärvdes i den Cronackerska ätten fram till och med 1882 och hade sin glansperiod under 1860-1870-talet med omfattande djurhållning, stora odlingar, bränneri, jästfabrik och ett mycket gästfritt hus. Ett arv vi idag förvaltar.

Mark skänktes till järnvägens utbyggnad genom Höör och till hela stationsområdet.

På 1880-talet eldhärjades gårdens ekonomibyggnader. När dessa inte kunde återuppbyggas såldes jorden till ett bolag som styckade den till mindre jordbruk och tomter. En stor del av Höörs samhälle har vuxit upp på Åkersbergs gamla marker.

Åren därefter skiftade ägandet mellan några militärer av högre rang.1918 blev en vändpunkt i Åkersbergs historia. Då inköptes gården av Lunds stifts kyrkliga ungdomsförbund med avsikt att inrätta en folkhögskola ”på kristelig och social grund”. Men då stiftet redan hade 9 andra folkhögskolor anslogs aldrig medel till detta. Istället byggdes successivt en Lanthushållsskola upp med start 1920. Kurserna som hölls på gården fick med tiden ett gott renommé och en ung kvinna med utbildning härifrån sågs som ett gott parti att gifta sig med. Gården var först i Sverige med att utvärdera elektrisk spis samt djupfryst mat.

När Malmöhus läns landsting lade ner skolan 1986 övertogs gården av Höörs kommun som fram till 1991 hyrde ut lokalerna till blandade verksamheter.

Den första juli 1991 blev Stiftelsen Lunds Stiftsgård ägare till fastigheten. Efter en omfattande renovering och nybyggnad av bl.a. kapell, hotell och ett nytt kök invigdes gården den 15 september 1993 och blev då Lund stifts kurs- och konferensgård.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev