fbpx
    

Lite bilder från Åkersbergs Historia

 Stiftsgården Åkersberg

Flygbild fr syd 1948Flygbild från väster 1920

 

 

 

 

 

 

Den gamla Herrgården

Den gamla herrgården invid vägenFlybild nutid
ser skaror komma och skaror gå.
Den finner i krönika, sång och sägen
men också djupt i mitt hjärtas vrå.

Där känner sig främlingen liksom gästen
sig trivsamt hemma i allt som sker,
och där har arbete liksom festen
sin rätta valplats, sitt högkvarter.
(Nils Ludvig Olsson 1948)

 

Tjurasjö1a styrelsen 1920Tvätt ca 1925Personal 1920 södra flygen

Konferens historik 1Konferens historik 9UndervisningssalMatkällare

Ett alldeles nytt kapiteKonferens historik 15l blev det dock inte, utan snarare en gammal idé som fick ny form i och med att stiftelsen Lunds stiftsgård 1991 köpte Åkersberg. Så här formulerade man det i Lunds stifts årsbok 1993-94: ” i 75 år fick idéerna utvecklas innan de blev till tegel och murbruk”. Under sin biskopstid engagerade sig Per-Olov Ahrén mycket i planerna på stiftsgården. Det var också han som tog det första spadtaget med grävmaskinen på stiftsgården Åkersberg. Han murade även in ett skrin i kapellets vägg med bland annat dokument om kapellet och stiftsgården. Så häruttryckte han sig när stiftsgården var färdig:
”Här kan vi ge förutsättningarna för kyrkans utveckling både i form avinspiration och Baksidanutbildning av kyrkans medarbetare, ungdomsverksamhet och enöppenhet som välkomnar alla – utan krav på kyrklig aktivitet.” (Ur Lunds stifts årsbok 1993-94.)

Över entrén sitter familjen Cronackers släktvapen som en påminnelse om gårdens långa och händelserika historia. Med denna erinran om det förgångna är det kanske på sin plats att rikta blickarna framåt och hoppas att stiftsgården får vara: ”en mötesplats och en rastplats för alla åldrar och grupper både inom och utom kyrkan. Gården vill också vara en växtplats för kunskap, erfarenheter, öppenhet och tro”. Så har då gammalt och nytt vävts samman på den nya stiftsgården Åkersberg och Nils Ludvigs ord är nog lika sanna i dag som när han skrev dem 1948:

BrännemöllaKoppartryck ca 1800

 

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev