fbpx
    

Frihetens kapell Stiftsgårde Åkersberg

En plats för både sinne och själ

Frihetens kapell, gårdens hjärta.

Det är ett kapell som inbjuder  till gemensam och enskild andakt. Här finns möjlighet att för en kortare eller längre stund lämna alla krav och unna sig att bara vara.

Frihetens kapell vill vara en plats för öppenhet och frihet för varje människa. Kapellet är öppet hela dagen för den som vill tända ett ljus, skriva i förbönsboken eller bara låta sig fängslas av rummets speciella karaktär.

Frihetens kapell är ritat av arkitekt Lennart Welin från Lund, som hade en vision om utformningen. ”Det skall vara en byggnad för upplevelse, stillhet, eftertanke och meditation. En byggnad som ska förkunna och förverkliga guds närvaro. En rörelse och förberedelse i vandringen mot kyrkorummet genom ljuset i torgets tryckta rum, där cirkulära pelare bär rektangulära balkar riktade mot kyrkorummets kraftcentra, origo.”

Kapellet är byggt i snäckans form. Kyrktorget med dess fönster mot naturen bildar en vacker fond för utställningar och kulturprogram med möjlighet att uppleva årstidernas skiftningar. Kyrktorget är en förgård till kapellets centrum. Vandringen över torget ger en tid av förberedelse inför mötet längre in.Glaskors

Själva kyrkorummet är präglat av enkelhet och närhet, och är skapat utifrån viljan att inbjuda till frihet och flexibilitet, såväl i möblering som i gudstjänstens utformning I rummets mitt hänger den enda konstnärliga utsmyckningen, ett glaskrucifix. Med lidandet violetta hölje som genomstrålas av hoppets blå färg vill det förmedla kapellets tanke; löftet om en medvandrare i livets alla dimensioner av båda smärta och glädje. Vetskapen om ett DU, som ”gått före oss längst in i ångesten” och som också vet vägen ut ur den. Citatet är hämtat från Svenska psalmbokens, psalm 74, som var inspirationskälla vid skapandet av krucifixet.

Glaskrucifixet är formgivet av glaskonstnären Bertil Vallien, Åfors bruk i Småland.

Kopia av ljusminneKonsekrationskorset, en symbol för Kristi herravälde på jorden, målades av biskop  KG Hammar vid kapellets invigning september 1993.

Nattvardskärlen, ljusstakar och dopskål är tillverkade av Thomas Drejare i Genarp.

Altarbordet i ek har tillverkats av Bo Örtegren på Skånehantverks Snickeri & Renoverings Aktiebolag, verksamma på Citadellet i Landskrona.

Kyrkklockan har ringt till gudstjänst i St. Laurentii kapell på Stiftsgården i  Båstad sedan 1955. När Stiftsgården Åkersberg stod klar flyttades klockan hit och markerar därmed en samhörighet med den tidigare stiftsgården.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev