fbpx
    

FISK PÅ STIFTSGÅRDEN

Det finns många skäl för oss att minska vår köttkonsumtion. Vi kan tänka på faktorer som miljö och klimat, hälsa, djurrätt, människorätt och rättvisa. Alltfler börjar också bli medvetna om hur resurskrävande köttindustrin är. Det krävs ca 15000 liter vatten för att producera 1 kg kött. När det gäller koldioxidutsläpp kan det jämställas med att köra bil i 25 mil.

Att avstå från kött är dessutom en mycket gammal sed i kristen tradition. I Nya testamentet talar Jesus vid flera tillfällen om fasta och för lärjungarna berättar han att vissa under och tecken bara kan utföras med fasta och bön. Detta är ett uttryck för det intima sambandet mellan fasta och bön. På Stiftgården Åkersberg väljer vi att servera fisk, ibland flera dagar i veckan. I den tidig kristen tradition avstod man från kött på fredagar. Den hänger bland annat samman med minnet av Jesu lidande och död på långfredagen. Redan i Didaché, en av de äldsta kristna skrifterna från det första århundradet, påbjuds fasta på just fredagar. Även om själva fastans utformning och omfattning har sett olika ut är det sedan dess en ekumeniskt utbredd tradition som också katoliker och ortodoxa praktiserar.

Vi på Stiftgården Åkersberg serverar gärna fisk både som solidaritet med dagens utmaningar men också i gemenskap med den kristna kyrkan i historia och nutid.

Pelle Sundelin
Stiftsgårdschef


Prenumerera på vårt nyhetsbrev