Covid information

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill vi informera alla som besöker oss att vi har vidtagit de försiktighetsåtgärder som rekommenderas.

Bland annat har vi gjort följande:

¤Matsalarna har gjorts luftigare.

¤Gäster sitter max 8st vid varje bord.

¤Vi har tejpat markeringar i golvet som underlättar att hålla avstånd.

¤Handspriten står självklart framme.

¤Covidpass krävs inte i dagsläget utan vi förväntar oss
att man är frisk och vaccinerad när man är på Åkersberg.

 

Till sist en påminnelse; alla har ett eget ansvar.

Med vänliga hälsningar

Pelle Sundelin

Stiftsgårdschef